Kesenian yang menjadi potensi  di kelurahan ini  ialah kesenian budaya jawa yang dikelola  oleh tri darma  dan sawo jajar  berlokasi  di RT 01 RW 01, selain mengelar pentas kedua sanggar ini juga mengadakan  latihan bagi masayarakat yang tertarik  untuk mendalami kesenian jawa . yang menarik tidak hanya masyarakat lokal saja yang ikut berlatih , namun juga dari mancanegara turut  mencicipi  latihan  hingga pentas  yang diadakan  rutin setiap bulanyya  dan pentas ketika ada panggilan undangan .

kesenian keroncong juga bisa dibilang aktif dalam kegiatan pelestarian budaya diwilayah ini , kegiatan  yang berlokasi di RW 06  mengadakan latihan etiap bualan sekali